FAALİYET RAPORU


Ortaklık Yapısı | Ana Sözleşme | Faaliyet Raporu | Bağımsız Denetim Raporu | Genel Kurul
İzahname ve Sirkülerler | Genel Kurulun Çalışma Esas ve Hususları Hakkında İç Yönerge


Faaliyet Raporu

 

2016 Faaliyet Raporu

2015 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu

2011 Faaliyet Raporu